HUR JAG BYGGER MINA MODELLER.

Jag vill med mina modeller förena de skönaste av former som våra fritidsbåtar kan ha (kanske inte alla) med ett levande material som är underbart att jobba i och som är vackert att se på d.v.s. trä!

Halvmodellerna kan delas upp i 3 kategorier: Linjemodell som är en skrovmodell utan detaljer men med olika träslag i fribord, vattenlinje, botten och med en inlagd hålkärl under däck. Detaljeradmodell, skrovet får även ruff, sittbrunn, däck (kan läggas ribba för ribba med nåt emellan precis som ett riktigt däck!) ventiler, luckor med mera. Jag försöker undvika allt för mycket detaljer som inte förskönar (såsom mantåg, pullpits, winchar och annat som blir extremt dyrt att bygga). Den tredje varianten är någon av de två föregående försedd med segel (med eller utan markerade våder och inlagda loggor och segelnummer).

 

Jag bygger modellerna i "klossteknik" dvs. skroven är massiva med varierande träslag i fribord, vattenlinje och undervattenskropp. Ådringen läggs så att båtens linjer framhävs.

Träslag som jag använder är framförallt mahogny, valnöt, päron, körsbär (mörka träslag till skroven) och furu, asp, lönn, koto, lärk (ljusa träslag till skroven) samt ek, teak, oregonepine, spruce, björk (till detaljer).

Jag använder rikt och planhyvel för att få bra ytor att limma emot och jag sågar grovt ut den limmade klossen på en bandsåg. Därefter tar mina handverktyg över med div. hyvlar följt av de handhuggna rasparna avslutat med slippapper i fallande grovlek. I stort sett allt jag gör är för hand vilket jag hoppas framgår och även förklarar varför mina modeller kostar en del pengar.

Ruffar, skarndäck, luckor, däcksribb mm bygger jag av faner som jag hyvlar fram själv (ev. av material från originalbåten om sådant finns tillvarataget i samband med renovering eller dylikt). Runda sarger och ruffar basar jag så att inget ändträ syns. Segel gör jag i massivt trä (björk eller lönn) med ihop limmade våder och segelnummer inlagt i intarsia.

Modellerna strykas med linolja och terpentin (seglen bara med denna blandning) varefter modellerna lackas för hand med en traditionell oljefernissa ca 8-14 gånger tills resultatet är till belåtenhet. Guldrand läggs ev. på med 23,75 karats bladguld och i vissa fall målar jag bottenfärg (helst vit) eller fribord. Modellerna monteras som regel på en svart träskiva med fasade kanter varpå en graverad mässingsskylt fästs med relevanta uppgifter kring modellens förebild.

 

Som underlag för att kunna bygga en modell behöver jag allra helst båtens ritningar där linjeritning och spantruta är de viktigaste. Ska modellen vara detaljerad så behövs även byggritningen och ska det vara en modell med segel så är segelritningen ett måste. Till detta underlättar det om det finns bilder på båten eller om den finns i närheten av Stockholm.

Skulle rutningar helt saknas så går det att mäta upp en existerande båt (det tar som regel minst en arbetsdag att göra detta vilket tillkommer som kostnad).

Ibland kan det gå att använda systerbåtars ritningar.

Letande efter äldre båtars ritningar (träbåtar) har jag stor erfarenhet av medan moderna båtar och framförallt utländska konstruktioner ibland kan vara svåra att få loss ritningar på. Privata kontakter kan underlätta enormt.

Vad blir då kostnaden om man önskar en helmodell istället? Ca 5-10 gånger kostnaden motsvarande en halvmodell av samma utförande och skala. Att det blir så mycket dyrare beror främst på att det är svårare att arbeta med en helmodell än en halv. Halvmodellen har alltid en fri baksida som underlättar arbetet. Helmodellen kräver som regel mer detaljer, både för att se bra ut och för att kunna visas upp (en modell av en segelbåt måste som regel förses med stående rigg för att kunna behålla masten upprätt).Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Jag är en bra plats att skriva en berättelse på, och för att berätta lite mer om dig själv för dina användare.